คุยกับผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

Read More
SEO

โรงเรียนในสังกัด

ที่ โรงเรียน กลุ่ม เขตพื้นที่ฯ ดูข้อมูลพื้นฐาน
1 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง แม่ข้าวต้ม สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
2 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา ดอนศิลา-ผางาม สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
3 ดอยลานพิทยา ดอยลาน สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
4 บ้านกกน้อยวิทยา ห้วยชมภู สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
5 บ้านขัวแคร่ บ้านดู่ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
6 บ้านจอเจริญ ดอนศิลา-ผางาม สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
7 บ้านจะคือ สพป.ชร.1 สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
8 บ้านจำบอน ดอยลาน สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
9 บ้านชัยพฤกษ์ ดอนศิลา-ผางาม สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
10 บ้านช่องลม ดอนศิลา-ผางาม สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
11 บ้านดงป่าเหมี้ยง ห้วยสัก สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
12 บ้านดอน ดอนศิลา-ผางาม สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
13 บ้านดอยงาม ดอนศิลา-ผางาม สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
14 บ้านดอยฮาง แม่ยาว-ดอยฮาง สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
15 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) บ้านดู่ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
16 บ้านถ้ำผาตอง ท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
17 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) ทุ่งก่อ-ดงมหาวัน สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
18 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ดอนศิลา-ผางาม สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
19 บ้านทุ่งหลวง แม่ยาว-ดอยฮาง สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
20 บ้านท่าสาย เมืองใต้ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
21 บ้านนางแล นางแล สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
22 บ้านนางแลใน นางแล สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
23 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) ทุ่งก่อ-ดงมหาวัน สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
24 บ้านน้ำลัด เมืองเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
25 บ้านบ่อทอง ท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
26 บ้านปงเคียน ทุ่งก่อ-ดงมหาวัน สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
27 บ้านปางขอน ห้วยชมภู สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
28 บ้านปางคึก ขุนกรณ์ดอนชัย สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
29 บ้านปางริมกรณ์ ขุนกรณ์ดอนชัย สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
30 บ้านปางลาว แม่ข้าวต้ม สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
31 บ้านปุยคำ ขุนกรณ์ดอนชัย สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
32 บ้านป่าก๊อ ห้วยสัก สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
33 บ้านป่าซาง ป่าซาง สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
34 บ้านป่าซางเหนือ ป่าซาง สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
35 บ้านป่าบง ดอนศิลา-ผางาม สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
36 บ้านป่ายางมน เมืองเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
37 บ้านป่ายางหลวง เมืองเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
38 บ้านป่ารวก นางแล สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
39 บ้านป่าสักไก่ บ้านดู่ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
40 บ้านป่าอ้อดอนชัย ขุนกรณ์ดอนชัย สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
41 บ้านป่าแหย่ง ห้วยสัก สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
42 บ้านผาลั้ง ห้วยชมภู สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
43 บ้านผาเสริฐ แม่ยาว-ดอยฮาง สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
44 บ้านรวมมิตร แม่ยาว-ดอยฮาง สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
45 บ้านรวมมิตรสาขาจะต๋อเบอ แม่ยาว-ดอยฮาง สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
46 บ้านริมลาว ขุนกรณ์ดอนชัย สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
47 บ้านร่องหวาย ทุ่งก่อ-ดงมหาวัน สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
48 บ้านร่องห้า ดอนศิลา-ผางาม สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
49 บ้านร่องเผียว ห้วยสัก สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
50 บ้านสมานมิตร ดอนศิลา-ผางาม สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
51 บ้านสันกลาง ขุนกรณ์ดอนชัย สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
52 บ้านสันต้นขาม นางแล สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
53 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เมืองใต้ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
54 บ้านหนองบัวผาบ่ม ดอนศิลา-ผางาม สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
55 บ้านหนองบัวแดง แม่ข้าวต้ม สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
56 บ้านหนองหม้อ ขุนกรณ์ดอนชัย สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
57 บ้านหัวดง ห้วยสัก สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
58 บ้านหัวดอย เมืองใต้ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
59 บ้านห้วยขม แม่ยาว-ดอยฮาง สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
60 บ้านห้วยขี้เหล็ก ป่าซาง สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
61 บ้านห้วยชมภู ห้วยชมภู สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
62 บ้านห้วยทราย ขุนกรณ์ดอนชัย สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
63 บ้านห้วยทรายขาว แม่ยาว-ดอยฮาง สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
64 บ้านห้วยหมากเอียก ป่าซาง สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
65 บ้านห้วยแม่ซ้าย แม่ยาว-ดอยฮาง สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
66 บ้านห้วยแม่เลี่ยม ห้วยชมภู สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
67 บ้านเมืองชุม กลุ่มเวียงชัย-เวียงเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
68 บ้านเวียงกลาง แม่ข้าวต้ม สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
69 บ้านเวียงกือนา เมืองเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
70 บ้านเวียงชัย กลุ่มเวียงชัย-เวียงเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
71 บ้านเวียงเดิม กลุ่มเวียงชัย-เวียงเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
72 บ้านแม่กรณ์ ขุนกรณ์ดอนชัย สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
73 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
74 บ้านโป่ง ทุ่งก่อ-ดงมหาวัน สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
75 บ้านโป่งช้าง ดอยลาน สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
76 บ้านโป่งนาคำ แม่ยาว-ดอยฮาง สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
77 บ้านโป่งน้ำตก บ้านดู่ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
78 บ้านโป่งน้ำร้อน แม่ยาว-ดอยฮาง สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
79 บ้านโป่งพระบาท บ้านดู่ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
80 บ้านโป่งฮึ้ง ห้วยสัก สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
81 บ้านโป่งเกลือ ดอยลาน สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
82 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม ดอยลาน สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
83 บ้านโล๊ะป่าห้า แม่ข้าวต้ม สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
84 ผาขวางวิทยา แม่ยาว-ดอยฮาง สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
85 ผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ แม่ยาว-ดอยฮาง สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
86 ร่องเบ้อวิทยา ห้วยสัก สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
87 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 สพป.ชร.1 สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
88 ห้วยพลูพิทยา แม่ข้าวต้ม สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
89 ห้วยห้างป่าสา ป่าซาง สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
90 ห้วยเจริญวิทยา แม่ข้าวต้ม สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
91 อนุบาลดงมหาวัน ทุ่งก่อ-ดงมหาวัน สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
92 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
93 อนุบาลหัวฝาย เมืองใต้ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
94 อนุบาลห้วยสัก ห้วยสัก สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
95 อนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) เมืองใต้ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
96 อนุบาลเชียงราย เมืองเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
97 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) เมืองใต้ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
98 อนุบาลเวียงชัย กลุ่มเวียงชัย-เวียงเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
99 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ทุ่งก่อ-ดงมหาวัน สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
100 เวียงเชียงรุ้งวิทยา ทุ่งก่อ-ดงมหาวัน สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
101 เวียงแก้ววิทยา กลุ่มเวียงชัย-เวียงเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
102 แม่มอญวิทยา ห้วยชมภู สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
103 แม่ยาววิทยา แม่ยาว-ดอยฮาง สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.