ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)

395 หมู่ 5

ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053705847

395 หมู่ 5

ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00