ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านนางแลใน

74ม.7 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ตำบล อำเภอ จังหวัด

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

74ม.7 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ตำบล อำเภอ จังหวัด

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00