ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านปางลาว

148 หมู่ที่ 20

ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053735092

panglao148@gmail.com

148 หมู่ที่ 20

ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00