ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง

76 หมู่17

ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

76 หมู่17

ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00