ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

202 ม.3 บ้านห้วยทรายขาว ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

ตำบล อำเภอ จังหวัด

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 0984921854

202 ม.3 บ้านห้วยทรายขาว ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

ตำบล อำเภอ จังหวัด

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00