ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านช่องลม

222

ตำบล อำเภอ จังหวัด

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

222

ตำบล อำเภอ จังหวัด

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00