ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนห้วยห้างป่าสา

164 หมู่ 7

ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 0813877457

huaihangpasa@gmail.com

164 หมู่ 7

ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00