ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

Tabs

ข้อมูลผู้บริหาร

นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์ 

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางขอน

หมายเลขโทรศัพท์ : 086-185-8464

E-mail : pongpang.siriruk@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100039512622377