นายชัยชญพนต์ ชัยทิพย์

ครุผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 27/11/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087-55XXXX
 • Facebook :
 • Email : Chaichay@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านริมลาว
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครุผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่