นายสุพักตร์ แสนทวีสุข

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 02/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089560XXXX
 • Facebook :
 • Email : krooa20@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลหัวฝาย
 • ประเภทบุคลากร :
 • ตำแหน่ง :
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 6622
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 3570500156093
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1


ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon