นางมณีรัตน์ พุมมาเวียง

ธุรการโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 21/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 086654XXXX
 • Facebook :
 • Email : namladschool2559@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านน้ำลัด
 • ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • ตำแหน่ง : ธุรการโรงเรียน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ :
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1


ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon