ข้อมูลโรงเรียน ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง

ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง

ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง มล.

ชื่อภาษาอังกฤษ :

76 หมู่17
ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://maekaowtomluang.ac.th/

เกี่ยวกับชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 0 1 1
รวม 0 1 1

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 11 9 20 1
ป.2 5 9 14 1
ป.3 16 6 22 1
ป.4 14 15 29 1
ป.5 6 7 13 1
ป.6 14 8 22 1
ม.1 11 9 20 1
ม.2 12 15 27 1
ม.3 13 7 20 1
อ.2 1 4 5 1
อ.3 6 2 8 1
รวม 109 91 200 11