ข้อมูลโรงเรียน บ้านดอน

บ้านดอน

บ้านดอน บ.ด.

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านดอน

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านดอน

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 2 7 9
ครูอัตราจ้าง 3 0 3
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 5 8 13

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 10 6 16 1
ป.2 11 10 21 1
ป.3 7 14 21 1
ป.4 8 7 15 1
ป.5 11 6 17 1
ป.6 13 8 21 1
ม.1 7 9 16 1
ม.2 10 8 18 1
ม.3 5 9 14 1
อ.2 17 10 27 1
อ.3 7 6 13 1
รวม 106 93 199 11