ข้อมูลโรงเรียน ผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ

ผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ

ผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน ผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 0 2 2

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 3 1 4 1
ป.2 2 3 5 1
ป.6 3 0 3 1
อ.2 2 0 2 1
อ.3 1 1 2 1
รวม 11 5 16 5