ข้อมูลโรงเรียน บ้านผาลั้ง

บ้านผาลั้ง

บ้านผาลั้ง

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านผาลั้ง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านผาลั้ง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 0 1 1
พนักงานราชการ 1 0 1
รวม 2 1 3

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 3 0 3 1
ป.2 0 3 3 1
ป.3 2 0 2 1
ป.5 1 1 2 1
อ.2 2 3 5 1
รวม 8 7 15 5