ข้อมูลโรงเรียน บ้านป่าซาง

บ้านป่าซาง

บ้านป่าซาง

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านป่าซาง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านป่าซาง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 4 7 11
พนักงานราชการ 0 1 1
ลูกจ้างชั่วคราว 1 0 1
ครูอัตราจ้าง 1 2 3
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 6 12 18

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 6 5 11 1
ป.2 8 3 11 1
ป.3 7 6 13 1
ป.4 7 6 13 1
ป.5 3 5 8 1
ป.6 7 9 16 1
ม.1 4 6 10 1
ม.2 5 2 7 1
ม.3 13 10 23 1
อ.1 0 2 2 1
อ.2 1 5 6 1
อ.3 0 3 3 1
รวม 61 62 123 12