ข้อมูลโรงเรียน บ้านเวียงกือนา

บ้านเวียงกือนา

บ้านเวียงกือนา ว.ก.น

ชื่อภาษาอังกฤษ :

120 หมู่ 2
ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053-674362

เบอร์โทรศัพท์ : 053-674362

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านเวียงกือนา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านเวียงกือนา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
0 0 0
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 1 3 4
ครูอัตราจ้าง 0 2 2
อื่นๆ 0 1 1
รวม 2 6 8

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 5 4 9 1
ป.2 6 7 13 1
ป.3 5 5 10 1
ป.4 12 3 15 1
ป.5 11 5 16 1
ป.6 7 5 12 1
อ.2 3 0 3 1
อ.3 3 2 5 1
รวม 52 31 83 8