ข้อมูลโรงเรียน บ้านนางแลใน

บ้านนางแลใน

บ้านนางแลใน

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านนางแลใน

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านนางแลใน

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 0 3 3
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
รวม 1 4 5

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 8 2 10 1
ป.2 8 9 17 1
ป.3 8 5 13 1
ป.4 4 11 15 1
ป.5 5 3 8 1
ป.6 11 6 17 2
ม.1 0 1 1 1
อ.1 1 1 2 1
อ.2 10 5 15 1
อ.3 10 9 19 1
รวม 65 52 117 11