ข้อมูลโรงเรียน บ้านป่าก๊อ

บ้านป่าก๊อ

บ้านป่าก๊อ

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านป่าก๊อ

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านป่าก๊อ

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 3 1 4
ครูอัตราจ้าง 1 2 3
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 1 0 1
รวม 6 4 10

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 8 1 9 1
ป.2 7 5 12 1
ป.3 5 5 10 1
ป.4 5 6 11 1
ป.5 10 4 14 1
ป.6 4 5 9 1
อ.2 4 3 7 1
อ.3 3 8 11 1
รวม 46 37 83 8