ข้อมูลโรงเรียน บ้านเมืองชุม

บ้านเมืองชุม

บ้านเมืองชุม

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านเมืองชุม

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านเมืองชุม

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
0 0 0
ข้าราชการครู 0 1 1
รวม 0 1 1

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.2 16 17 33 1
ป.3 14 15 29 1
ป.4 22 14 36 1
ป.5 17 20 37 1
ป.6 19 16 35 1
อ.3 11 11 22 1
รวม 99 93 192 6