ข้อมูลโรงเรียน ห้วยห้างป่าสา

ห้วยห้างป่าสา

ห้วยห้างป่าสา

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับห้วยห้างป่าสา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน ห้วยห้างป่าสา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 2 2 4
ลูกจ้างชั่วคราว 0 2 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 2 6 8

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 8 0 8 1
ป.2 10 2 12 1
ป.3 4 7 11 1
ป.4 2 14 16 1
ป.5 3 5 8 1
ป.6 10 5 15 1
อ.3 2 3 5 1
รวม 39 36 75 7