ข้อมูลโรงเรียน บ้านหนองหม้อ

บ้านหนองหม้อ

บ้านหนองหม้อ

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านหนองหม้อ

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านหนองหม้อ

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 2 7 9
ลูกจ้างชั่วคราว 0 2 2
รวม 2 10 12

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 13 10 23 1
ป.2 12 5 17 1
ป.3 5 12 17 1
ป.4 15 15 30 1
ป.5 9 8 17 1
ป.6 15 11 26 1
อ.2 7 3 10 1
อ.3 3 6 9 1
รวม 79 70 149 8