ข้อมูลโรงเรียน บ้านจะคือ

บ้านจะคือ

บ้านจะคือ

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านจะคือ

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านจะคือ

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 6 8 14
พนักงานราชการ 1 0 1
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 8 10 18

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 12 18 30 1
ป.2 14 14 28 1
ป.3 18 17 35 1
ป.4 7 6 13 1
ป.5 12 12 24 1
ป.6 18 4 22 1
ม.1 11 8 19 1
ม.2 3 8 11 1
ม.3 6 6 12 1
อ.3 10 19 29 1
รวม 111 112 223 10