ข้อมูลโรงเรียน เวียงแก้ววิทยา

เวียงแก้ววิทยา

เวียงแก้ววิทยา -

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับเวียงแก้ววิทยา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน เวียงแก้ววิทยา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 2 10 12
ลูกจ้างชั่วคราว 1 2 3
ครูอัตราจ้าง 0 2 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 4 15 19

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 11 9 20 1
ป.2 5 5 10 1
ป.3 6 8 14 1
ป.4 6 1 7 1
ป.5 5 3 8 1
ป.6 4 8 12 1
ม.1 8 4 12 1
ม.2 6 3 9 1
ม.3 11 3 14 1
อ.2 8 8 16 1
อ.3 12 9 21 1
รวม 82 61 143 11