ข้อมูลโรงเรียน บ้านรวมมิตร

บ้านรวมมิตร

บ้านรวมมิตร รม

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://ruammit.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านรวมมิตร

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านรวมมิตร

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 9 9 18
ครูอัตราจ้าง 1 0 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 11 10 21

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 11 20 31 1
ป.2 17 15 32 2
ป.3 20 21 41 2
ป.4 18 21 39 2
ป.5 21 14 35 2
ป.6 25 15 40 2
ม.1 17 18 35 2
ม.2 13 17 30 2
ม.3 12 6 18 1
อ.2 14 17 31 1
อ.3 16 19 35 1
รวม 184 183 367 18