ข้อมูลโรงเรียน บ้านห้วยหมากเอียก

บ้านห้วยหมากเอียก

บ้านห้วยหมากเอียก หมอ.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Huaimarkiek

141 หมู่ 14 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://huaimarkiek.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านห้วยหมากเอียก

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านห้วยหมากเอียก

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 4 8 12
ลูกจ้างชั่วคราว 1 1 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 1 1 2
รวม 7 11 18

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 6 4 10 1
ป.2 11 7 18 1
ป.3 4 9 13 1
ป.4 10 12 22 1
ป.5 13 9 22 1
ป.6 8 9 17 1
ม.1 4 9 13 1
ม.2 14 11 25 1
ม.3 10 11 21 1
รวม 80 81 161 9