ข้อมูลโรงเรียน บ้านปางลาว

บ้านปางลาว

บ้านปางลาว บ้านปางลาว

ชื่อภาษาอังกฤษ : banpanglao

148 หมู่ที่ 20
ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053735092

เบอร์โทรศัพท์ : 053735092

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านปางลาว

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านปางลาว

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 2 5 7
ลูกจ้างชั่วคราว 1 1 2
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 4 8 12

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.2 5 4 9 1
ป.3 5 5 10 1
ป.4 7 9 16 1
ป.5 8 8 16 1
ป.6 10 9 19 1
อ.2 9 5 14 1
อ.3 10 7 17 1
รวม 54 47 101 7

โรงเรียนบ้านปางลาว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1


ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon