ข้อมูลโรงเรียน อนุบาลเชียงราย

อนุบาลเชียงราย

อนุบาลเชียงราย

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับอนุบาลเชียงราย

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน อนุบาลเชียงราย

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 5 60 65
ครูอัตราจ้าง 4 10 14
รวม 9 70 79

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 142 139 281 9
ป.2 140 152 292 9
ป.3 128 139 267 8
ป.4 145 151 296 9
ป.5 164 133 297 9
ป.6 142 161 303 9
อ.2 76 79 155 6
อ.3 85 86 171 7
รวม 1022 1040 2062 66