ข้อมูลโรงเรียน บ้านร่องปลาขาว

บ้านร่องปลาขาว

บ้านร่องปลาขาว รปข.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Banrongplakhaw

162 หมู่ 7
ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053177104

เบอร์โทรศัพท์ : 053177104

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://rpkschool.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านร่องปลาขาว

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านร่องปลาขาว

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
0 1 1
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 2 4 6
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 3 8 11

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 11 3 14 1
ป.2 6 1 7 1
ป.3 7 5 12 1
ป.4 5 4 9 1
ป.5 7 6 13 1
ป.6 1 2 3 1
ม.1 1 3 4 1
ม.2 3 4 7 1
ม.3 3 0 3 1
อ.2 4 5 9 1
อ.3 8 5 13 1
รวม 56 38 94 11