ข้อมูลโรงเรียน บ้านรวมมิตรสาขาจะต๋อเบอ

บ้านรวมมิตรสาขาจะต๋อเบอ

บ้านรวมมิตรสาขาจะต๋อเบอ

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านรวมมิตรสาขาจะต๋อเบอ

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านรวมมิตรสาขาจะต๋อเบอ

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 0 1 1
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
รวม 0 3 3

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
อ.1 3 1 4 1
อ.2 3 0 3 1
อ.3 6 2 8 1
รวม 12 3 15 3