ข้อมูลโรงเรียน บ้านชัยพฤกษ์

บ้านชัยพฤกษ์

บ้านชัยพฤกษ์ -

ชื่อภาษาอังกฤษ :

202/1 หมู่ 5
ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053736708

เบอร์โทรศัพท์ : 053736708

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ : -

เกี่ยวกับบ้านชัยพฤกษ์

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านชัยพฤกษ์

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 0 4 4
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 0 7 7

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 6 1 7 1
ป.2 7 6 13 1
ป.3 9 0 9 1
ป.4 2 9 11 1
ป.5 4 5 9 1
ป.6 6 9 15 1
อ.2 4 5 9 1
อ.3 4 5 9 1
รวม 42 40 82 8