ข้อมูลโรงเรียน บ้านโป่งน้ำตก

บ้านโป่งน้ำตก

บ้านโป่งน้ำตก ปต

ชื่อภาษาอังกฤษ :

103 หมู่7
ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://banpongnamtok.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านโป่งน้ำตก

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านโป่งน้ำตก

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 1 6 7
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ครูอัตราจ้าง 0 3 3
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 0 1 1
รวม 2 11 13

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 7 3 10 1
ป.2 3 6 9 1
ป.3 5 6 11 1
ป.4 5 8 13 1
ป.5 11 6 17 1
ป.6 10 5 15 1
อ.1 2 6 8 1
อ.2 6 3 9 1
อ.3 3 7 10 1
รวม 52 50 102 9