ข้อมูลโรงเรียน บ้านป่าแหย่ง

บ้านป่าแหย่ง

บ้านป่าแหย่ง

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านป่าแหย่ง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านป่าแหย่ง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 1 2 3
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 0 1
รวม 2 4 6

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 3 1 4 1
ป.2 2 2 4 1
ป.3 2 4 6 1
ป.4 1 1 2 1
ป.5 3 3 6 1
ป.6 3 2 5 1
อ.3 4 1 5 1
รวม 18 14 32 7