ข้อมูลโรงเรียน บ้านป่าอ้อดอนชัย

บ้านป่าอ้อดอนชัย

บ้านป่าอ้อดอนชัย ปอ.

ชื่อภาษาอังกฤษ :

107 หมู่ที่ 11
ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 0899535883

เบอร์โทรศัพท์ : 0899535883

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ : https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1057120062

เกี่ยวกับบ้านป่าอ้อดอนชัย

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านป่าอ้อดอนชัย

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 0 4 4
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ครูอัตราจ้าง 0 2 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 2 7 9

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 5 3 8 1
ป.2 6 3 9 1
ป.3 2 4 6 1
ป.4 5 4 9 1
ป.5 4 2 6 1
ป.6 2 4 6 1
อ.2 3 3 6 1
อ.3 3 4 7 1
รวม 30 27 57 8