ข้อมูลโรงเรียน บ้านริมลาว

บ้านริมลาว

บ้านริมลาว ลล

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://rimlao.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านริมลาว

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านริมลาว

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 3 6 9
ครูอัตราจ้าง 1 0 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 0 1 1
รวม 5 8 13

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 11 9 20 1
ป.2 6 8 14 1
ป.3 12 9 21 1
ป.4 17 8 25 1
ป.5 5 9 14 1
ป.6 7 8 15 1
อ.2 12 5 17 1
อ.3 14 7 21 1
รวม 84 63 147 8