ข้อมูลโรงเรียน เวียงเชียงรุ้งวิทยา

เวียงเชียงรุ้งวิทยา

เวียงเชียงรุ้งวิทยา ว.ช.ว.

ชื่อภาษาอังกฤษ : W.C.V.

256 หมู่ 5 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053 - 171559

เบอร์โทรศัพท์ : 053 - 171559

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ : https://wcw.ac.th/

เกี่ยวกับเวียงเชียงรุ้งวิทยา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน เวียงเชียงรุ้งวิทยา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 3 6 9
ครูอัตราจ้าง 0 3 3
รวม 4 9 13

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 7 4 11 1
ป.2 3 1 4 1
ป.3 7 11 18 1
ป.4 7 3 10 1
ป.5 1 6 7 1
ป.6 4 5 9 1
ม.1 9 5 14 1
ม.2 8 5 13 1
ม.3 8 3 11 1
อ.2 2 3 5 1
อ.3 8 3 11 1
รวม 64 49 113 11