ข้อมูลโรงเรียน ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง

ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง

ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 0 1 1
รวม 0 1 1

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 11 9 20 1
ป.2 17 9 26 1
ป.3 15 13 28 1
ป.4 6 7 13 1
ป.5 12 8 20 1
ป.6 4 7 11 1
ม.1 13 15 28 1
ม.2 11 6 17 1
ม.3 16 13 29 1
อ.2 5 3 8 1
อ.3 2 3 5 1
รวม 112 93 205 11