ข้อมูลโรงเรียน บ้านห้วยแม่ซ้าย

บ้านห้วยแม่ซ้าย

บ้านห้วยแม่ซ้าย หมซ

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://hmscr.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านห้วยแม่ซ้าย

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านห้วยแม่ซ้าย

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 3 5 8
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 0 1
รวม 5 6 11

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 10 6 16 1
ป.2 8 7 15 1
ป.3 11 12 23 1
ป.4 4 9 13 1
ป.5 11 3 14 1
ป.6 5 5 10 1
อ.3 6 6 12 1
รวม 55 48 103 7