ข้อมูลโรงเรียน อนุบาลหัวฝาย

อนุบาลหัวฝาย

อนุบาลหัวฝาย

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับอนุบาลหัวฝาย

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน อนุบาลหัวฝาย

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
1 0 1
ข้าราชการครู 1 0 1
รวม 2 0 2

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 23 21 44 2
ป.2 25 24 49 2
ป.3 20 8 28 1
ป.4 21 14 35 1
ป.5 15 19 34 1
ป.6 18 19 37 1
อ.1 6 6 12 1
อ.2 23 18 41 1
อ.3 19 20 39 1
รวม 170 149 319 11