ข้อมูลโรงเรียน บ้านท่าสาย

บ้านท่าสาย

บ้านท่าสาย ท.ส.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Tasaischool

262 หมู่3 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 0832374029

เบอร์โทรศัพท์ : 0832374029

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://3scr1.net/

เกี่ยวกับบ้านท่าสาย

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านท่าสาย

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 1 2 3
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 0 2 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 2 6 8

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 5 6 11 1
ป.2 4 7 11 1
ป.3 2 3 5 1
ป.4 2 2 4 1
ป.5 3 1 4 1
ป.6 5 2 7 1
อ.2 3 7 10 1
อ.3 8 4 12 1
รวม 32 32 64 8