ข้อมูลโรงเรียน อนุบาลเวียงชัย

อนุบาลเวียงชัย

อนุบาลเวียงชัย

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับอนุบาลเวียงชัย

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน อนุบาลเวียงชัย

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 0 8 8
ครูอัตราจ้าง 0 4 4
รวม 0 12 12

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 7 4 11 1
ป.2 17 15 32 1
ป.3 16 14 30 1
ป.4 15 20 35 1
ป.5 19 13 32 1
ป.6 21 14 35 1
อ.3 8 8 16 1
รวม 103 88 191 7