ข้อมูลโรงเรียน บ้านปางขอน

บ้านปางขอน

บ้านปางขอน

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านปางขอน

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านปางขอน

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 1 4 5
รวม 1 5 6

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 8 11 19 1
ป.2 5 7 12 1
ป.3 6 13 19 1
ป.4 10 4 14 1
ป.5 6 8 14 1
ป.6 8 5 13 1
ม.1 5 6 11 1
ม.2 6 4 10 1
ม.3 5 5 10 1
อ.2 10 6 16 1
อ.3 3 9 12 1
รวม 72 78 150 11