ข้อมูลโรงเรียน บ้านเวียงกือนา

บ้านเวียงกือนา

บ้านเวียงกือนา ว.ก.น

ชื่อภาษาอังกฤษ : Ban Wiang Kuena School

120 หมู่ 2
ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053-674362

เบอร์โทรศัพท์ : 053-674362

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://wiangkuena.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านเวียงกือนา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านเวียงกือนา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 1 5 6
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 0 2 2
รวม 1 8 9

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 3 3 6 1
ป.2 5 0 5 1
ป.3 1 3 4 1
ป.4 5 5 10 1
ป.5 2 5 7 1
ป.6 4 4 8 1
อ.2 0 3 3 1
อ.3 4 2 6 1
รวม 24 25 49 8