ข้อมูลโรงเรียน บ้านกกน้อยวิทยา

บ้านกกน้อยวิทยา

บ้านกกน้อยวิทยา กน

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://banknw.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านกกน้อยวิทยา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านกกน้อยวิทยา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 5 2 7
ครูอัตราจ้าง 1 0 1
รวม 6 2 8

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 16 10 26 1
ป.2 16 14 30 1
ป.3 15 16 31 1
ป.4 12 15 27 1
ป.5 6 9 15 1
ป.6 6 11 17 1
ม.1 5 2 7 1
ม.2 0 9 9 1
ม.3 1 6 7 1
อ.2 6 3 9 1
อ.3 10 10 20 1
รวม 93 105 198 11