ข้อมูลโรงเรียน บ้านเวียงกลาง

บ้านเวียงกลาง

บ้านเวียงกลาง วก.

ชื่อภาษาอังกฤษ : wk


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 0801357475

เบอร์โทรศัพท์ : 0801357475

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://wkcri.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านเวียงกลาง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านเวียงกลาง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 1 8 9
ครูอัตราจ้าง 1 0 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 2 10 12

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 9 10 19 1
ป.2 15 5 20 1
ป.3 12 8 20 1
ป.4 12 6 18 1
ป.5 6 5 11 1
ป.6 8 11 19 1
อ.2 14 7 21 1
อ.3 4 8 12 1
รวม 80 60 140 8
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon