ข้อมูลโรงเรียน บ้านปางขอน

บ้านปางขอน

บ้านปางขอน

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านปางขอน

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านปางขอน

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 0 3 3
รวม 0 3 3

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 5 7 12 1
ป.2 7 14 21 1
ป.3 12 4 16 1
ป.4 6 9 15 1
ป.5 9 7 16 1
ป.6 6 7 13 1
ม.2 4 6 10 1
ม.3 3 0 3 1
อ.3 8 11 19 1
รวม 60 65 125 9