ข้อมูลโรงเรียน บ้านกกน้อยวิทยา

บ้านกกน้อยวิทยา

บ้านกกน้อยวิทยา

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านกกน้อยวิทยา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านกกน้อยวิทยา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 1 2
ข้าราชการครู 7 4 11
ครูอัตราจ้าง 1 1 2
รวม 9 6 15

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 1 0 1 1
ป.2 18 11 29 1
ป.3 13 12 25 1
ป.4 6 5 11 1
ป.5 1 5 6 1
ป.6 6 2 8 1
ม.2 0 3 3 1
ม.3 1 3 4 1
อ.3 12 9 21 1
รวม 58 50 108 9