ข้อมูลโรงเรียน จำบอน

จำบอน

จำบอน

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับจำบอน

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน จำบอน

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
0 1 1
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 2 6 8
ครูอัตราจ้าง 0 2 2
รวม 3 9 12

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 7 9 16 1
ป.2 12 14 26 1
ป.3 10 5 15 1
ป.4 3 2 5 1
ป.5 10 12 22 1
ป.6 4 8 12 1
อ.2 8 8 16 1
อ.3 5 8 13 1
รวม 59 66 125 8