ข้อมูลโรงเรียน ผาขวางวิทยา

ผาขวางวิทยา

ผาขวางวิทยา ผ.ว.

ชื่อภาษาอังกฤษ :

308 หมู่13 บ้านพนาสวรรค์
ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. -

เบอร์โทรศัพท์ : -

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับผาขวางวิทยา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน ผาขวางวิทยา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 11 7 18
พนักงานราชการ 1 1 2
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 1 2 3
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 1 0 1
รวม 15 12 27

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 16 12 28 2
ป.2 16 25 41 2
ป.3 15 15 30 2
ป.4 19 18 37 2
ป.5 17 7 24 1
ป.6 13 5 18 1
ม.1 11 10 21 1
ม.2 7 17 24 1
ม.3 8 12 20 1
อ.2 9 6 15 1
อ.3 19 9 28 2
รวม 150 136 286 16